Фінансова діяльність

Комунальний заклад освіти «Навчально – виховний комплекс № 36

 «Спеціалізована середня загальноосвітня школа техніко – економічного 

профілю – дошкільний навчальний заклад»

Дніпровської міської ради

НАКАЗ

       02.09.19 р.                                                                           № 83-Н

Про дотримання чинного законодавства щодо отримання та обліку благодійних (добровільних) внесків  від юридичних та фізичних осіб  у КЗО «НВК № 36» ДМР

Відповідно до ст. 53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про благодійництво та благодійні організації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади запобігання і протидії корупції», Бюджетного та Цивільного кодексів України, постанови Кабінету Міністрів  України від 04 серпня 2000 року № 1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15 квітня 2011 року № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» та від 09 квітня 2012 року № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків», листів Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 № 1/9-608 «Щодо благодійних внесків» та від 28.11.2013 № 1/9-848 «Про організацію діяльності благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах», та з метою дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання і обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб, у навчальному закладі в аспекті виконання  вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань працівниками школи-комплексу, та з метою дотримання договору № 12/03-01-2019 р.

від 03.01.19 р. та Програми допомоги Благодійного фонду «Майбутнє освіти» затвердженої рішенням Загальних зборів протокол № 1 від 11.09.2019 р.

                                                        НАКАЗУЮ:

1. Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства усіма учасниками навчально-виховного процесу школи-комплексу щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

2. Не допускати незаконного збирання коштів працівниками школи і використання їх без відповідного бухгалтерського обліку.

3. Продовжити у 2019-2020 н.р. системну роботу щодо отримання та обліку благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб через Благодійний фонд «Майбутнє освіти» та розрахунковий рахунок фонду.

4. Заборонити збір будь-яких готівкових внесків працівниками закладу освіти.

5. Всі благодійні кошти, що надходять до школи, використовувати за цільовим призначенням згідно з Програмою допомоги Благодійного фонду «Майбутнє освіти», яка спрямована на зміцнення матеріально-технічної  і  навчально-методичної бази НВК № 36, на підтримку  і заохочення учасників навчально-виховного процесу.

6. Довести на батьківських зборах до відома батьків та громадськості реквізити розрахункового рахунку і основні напрямки Програми Благодійного фонду «Майбутнє освіти» та розмістити відповідну інформацію на сайті школи та в куточку для батьків.

7. На батьківських організаційних зборах класів у вересні 2019 року розглянути питання щодо співпраці батьків і школи з Благодійним фондом «Майбутнє освіти» в аспекті дотримання підписаної угоди про спільну діяльність та наданих заяв від батьків про вступ до Благодійного фонду.

8. Провести відповідну роз’яснювальну роботу серед батьківських комітетів та вчителів школи щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

9. Забезпечити постійне інформування батьків, вчителів та громадськість про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті школи.

10. Двічі на рік фінансовій комісії Батьківської піклувальної ради проводити звітування про використання бюджетних та благодійних внесків, які проходять через Благодійний фонд «Майбутнє освіти» перед батьками, вчителями та громадськістю.

11. Персональну відповідальність за дотримання норм чинного законодавства щодо збору благодійних спонсорських внесків та прозорості, добровільності і відкритості їх використання покласти на класних керівників школи, батьківські комітети класів та Батьківську піклувальну раду.

12. Наказ довести до відома всіх членів педагогічного колективу під особистий підпис.

13. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.

 Директор КЗО «НВК № 36» ДМР                                        А.В. Волкова