Методична комісія вчителів природничо-математичного циклу предметів

 
ТЕМА: «Ефективність використання інтегративних методик та формування компетентностей учнів з предметів природничо-математичного циклу через поєднання продуктивних та інформаційних технологій в умовах профілізації школи»
Прізвище,ім'я по батькові Предмет Категорія Педагогічний стаж Науково-дослідницька тема, над якою працює вчитель
1 Придьма Наталія Олександрівна Математика Вища категорія, вчитель-методист 29 років Розвиток ключових компетенцій учнів через застосування ІКТ на уроках математики
2 Соколова Тетяна Олексіївна Математика Вища, вчитель-методист 33 роки Ефективне використання ІКТна уроках математики як засіб розвитку інтелектуального потенціалу учнів
3 Салтикова Ірина Анатоліївна Інформатика Перша категорія 11 років Сприяння розвитку інноваційної  особистості через формування інформаційно-економічної компетентності учнів в умовах сучасного  високотехнологічного суспільства
4 Кравченко Олена Валентинівна Географія Перша категорія 5 роки ЗРозвиток креативного мислення учнів в процесі вивчення основ економіки  та географії
5 Карташова Євгенія Михайлівна Фізика Вища категорія, вчитель-методист 52 рік Продуктивне навчання на уроках фізики як засіб розвитку ключових компетенцій учнів
6 Журба Жанна Вікторівна Біологія Вища категорія 26 роки Ціннісна орієнтація учнів на гармонійну взаємодію людини і природи в аспекті екологічного виховання