Методична комісія вчителів природничо-математичного циклу предметів

 
ТЕМА: «Ефективність використання інтегративних методик та формування компетентностей учнів з предметів природничо-математичного циклу через поєднання продуктивних та інформаційних технологій в умовах профілізації школи»
Прізвище,ім'я по батькові Предмет Категорія Педагогічний стаж Науково-дослідницька тема, над якою працює вчитель
1 Придьма Наталія Олександрівна Математика Вища категорія, вчитель-методист 35 років Сприяння соціалізації особистості через розвиток ключових компетенцій учнів на уроках математики
2 Соколова Тетяна Олексіївна Математика Вища, вчитель-методист 39 років  Стимулювання креативності учнів на уроках математики як складова успішної соціалізації особистості
3 Салтикова Ірина Анатоліївна Інформатика Вища категорія 16 років Сприяння соціалізаці особистості через формування інформаційно-економічної компетентності учнів в умовах сучасного  громадянського суспільства
4 Кузьміна Світлана Костянтинівна Інформатика Вища категорія 45 років Сприяння соціалізаці особистості через формування інформаційно-економічної компетентності учнів в умовах сучасного  громадянського суспільства
5 Кравченко Олена Валентинівна Географія Вища категорія 10 років Методи та прийоми створення ситуації успіху як складової соціалізації особистості
6 Тиха Юлія Василівна Фізика Друга категорія 19 років Використання інноваційних освітніх технологій в процесі вивчення фізики для формування цілісного світогляду учнів
7 Журба Жанна Вікторівна Біологія Вища категорія 30 років Впровадження інтерактивних технологій на уроках біології з метою розвитку соціально-компетентної особистості