Модель школи життєтворчості в умовах неперервного економічного навчання і виховання