Модель здоров'язберегаючого освітнього простору школи життєтворчості