Модель життєтворчої компетентної особистості випускника