Правила прийому до закладу освіти

2.13.      Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367, прийом учнів до спеціалізованої школи (класу) з поглибленим і профільним вивченням предметів техніко-економічного напрямку проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній основі.

Конкурсний відбір проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти та науки України. Правила  прийому  схвалюються  радою навчально-виховного комплексу та затверджуються директором навчально-виховного комплексу за погодженням з управлінням освіти департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Конкурсні варіативні завдання розробляються методичними комісіями вчителів і мають відповідати діючим навчальним програмам і вимогам до вікових особливостей дітей.

Зазначені завдання затверджуються директором навчально-виховного комплексу за погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

2.14.    Зарахування учнів до навчально-виховного комплексу здійснюється за наказом директора на підставі результатів конкурсного відбору та заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (табель успішності).