Організація роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

    Інформація

щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в КЗО «НВК № 36» ДМР

         Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі освіти проводиться на підставі Законів України «Про охорону праці» від 21.11.2002 р., «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII , «Про загальну середню освіту»
від 13.05.1999 р. № 651-ХІV (зі змінами), «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ (зі змінами і доповненнями), «Про дорожній рух» від 30.06.1993 р. № 3353-ХII (зі змінами і доповненнями), Кодексу цивільного захисту України, наказу Міністерства освіти і науки України « Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України» № 974 від 15.08.2016р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України  08.09.2016 р. за
№ 1229/29359.

         КЗО «НВК № 36» ДМР у своїй роботі керується такими положеннями:

-         «Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» від 18.04.2006 р. № 304 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 р. за № 806/12680);

-          «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» ( затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. № 563, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 р. № 969/6160  (зі змінами і доповненнями));

-         «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі» ( затвердженого Міністерством освіти і науки України від 26.04.2013 р. № 1/9-305)

-         «Про порядок розслідування нещасних випадків що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» ( затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 р. № 616, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 р. № 1093/6284 (зі змінами і доповненнями));

-         «Про розробку інструкцій з охорони праці» (затверджене наказом Держнаглядохоронипраці  від 29.01.1998 р. № 9, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.04.1998 р. № 226/2666).

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу у школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації.

     На початок навчального року були оформленні всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і навчальних класах, акт готовності закладу освіти до нового 2017-2018 навчального року.

     На засіданні педагогічної ради (протокол № 1 від  04.09.2017 р.  ) затверджено річний план роботи школи на навчальний рік з розділом «Заходи з охорони праці». Кожен працівник школи при  влаштуванні  на роботу проходить вступний інструктаж з охорони праці та техніки безпеки,  інструктаж з пожежної безпеки,  знайомиться та отримує під підпис свої посадові обов’язки. Класні керівники, вчителі-предметники мають інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів  під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час. Всі  інструкції розроблено згідно з Положенням «Про розробку інструкцій з охорони праці».

     Організація роботи з охорони праці включає постійний контроль за навчанням з питань охорони праці, перевірку знань працівників навчального закладу відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 16.06.2014 р. № 1/9-319 «Організація  навчання і перевірки  знань, проведення  інструктажів з питань  охорони  праці, безпеки  життєдіяльності в загальноосвітніх  навчальних закладах».  У школі  функціонує «Адміністративно-громадський контроль з охорони  праці», який організовує і контролює  періодичне  проведення занять з охорони  праці з усіма  учасниками  навчально-виховного процесу ( учні, вчителі, техпрацівники  школи), за проведенням  різного роду інструктажів, за розробкою й правильним  оформленням  інструкцій з безпеки життєдіяльності, контролює роботу комісії для оформлення актів-дозволів на використання спортивної  зали, спортивного майданчику, навчальних  кабінетів.

     Для працівників  закладу освіти  загальними  зборами трудового колективу  затверджені «Правила внутрішнього трудового розпорядку» (протокол № 6 від 12.06.2014 р.).

     Відповідно до Законів України «Про охорону  праці» та «Про колективні догори й угоди» між  адміністрацією  школи та профспілковим комітетом підписаний  Колективний  договір (протокол № 6 від 15.05.2017 р.), у якому визначені  обовязки  сторін  щодо  організації  безпечних і нешкідливих умов праці, а також  умови  реалізації  працівниками  школи  своїх прав і соціальних  гарантій на охорону  праці.

1.     Протоколи нарад при директорові з питань  охорони праці та безпеки життєдіяльності

- № 1 від 30.01.2017 р.

- № 4 від 24.04.2017 р.

- № 5 від 22.05.2017 р.

- № 6 від 25.09.2017 р.

- № 7 від 30.10.2017 р.

- № 8 від 27.11. 2017 р.

- № 9 від 27.12. 2017 р.

- № 1 від 29.01.2018 р.

2.     Перелік  наказів,  які регулюють  питання  охорони  праці, безпеки  життєдіяльності в КЗО «НВК № 36»  ДМР

- «Про організований початок 2017-2018 навчального року  в КЗО

 «НВК № 36» ДМР» від 21.08.2017 р.№ 56-Н

- «Про розподіл  функціональних  обов’язків та посадової відповідальності  між членами адміністрації НВК № 36 у 2017-2018 н.р.» від 31.08.2017 р. № 61-Н

- «Про організацію  роботи з охорони  праці, безпеки життєдіяльності учасників  навчально-виховного  процесу в КЗО «НВК № 36» ДМР у

2017-2018 н.р.» № 62-Н

- «Про дотримання  протипожежного  режиму у КЗО «НВК № 36» ДМР на 2017-2018 н.р.» від 31.08.2017 р. № 62-Н-1

- «Про організацію  роботи з пожежної  безпеки в КЗО «НВК № 36» на 2017-2018 н.р.»від 31.08.2017 р. № 62-Н-2

- «Про призначення  відповідальних  працівників за дотриманням чиннихсанітарних правил і норм в КЗО «НВК № 36» ДМР»

 від 31.08.2017 р. № 76-Н

-« Про призначення  відповідальних  працівників за приготування та зберігання  дезінфекційних засобів у КЗО «НВК № 36» ДМР» від 31.08.2017 р. № 76-Н-1

- «Про призначення  відповідальних  працівників за проходження обов’язкових  медичних оглядів у КЗО «НВК № 36» ДМР»

 від01.09.2017 р. № 94-Н

- «Про створення  комісії з перевірки стану будівлі, споруд та території КЗО «НВК № 36» ДМР» від 01.09.2017 р. № 95-Н

- «Про заходи щодо  профілактики  захворювання на туберкульоз у школі» від 01.09.2017 р. № 104-Н

-«Про проведення  профілактичного  огляду  учнів на педикульоз» від 01.09.2017 р. № 105-Н

- «Про проведення  місячника «Увага! Діти на дорозі!» від 01.09.2017 р.  № 106-Н

- « Про організацію  роботи та створення  шкільного загону юних інспекторів  дорожнього  руху» від 01.09.2017 р. № 107-Н

- «Про організацію та створення  дружини  юних  пожежників» від 01.09.2017 р. № 108-Н

- «Про забезпечення правил протипожежної  безпеки у КЗО «НВК № 36» ДМР»  від 20.09.2017 р. № 118-Н

- «Про організацію  змістовного  дозвілля  дітей, безпеку життєдіяльності учасників  навчально-виховного  процессу  під час осінніх  канікул 2017-2018 н.р.» від 24.10.2017 р. № 130-Н

- «Про профілактичні заходи щодо запобігання поширення захворюваності на грип та ГРВІ серед  учнів КЗО «НВК № 36» ДМР» від 20.11.2017 р. № 139-Н

- «Про економне  використання  енергоносіїв  та дотримання норм споживання  під час зимових канікул, Новорічних  та Різдвяних свят у КЗО «НВК № 36» ДМР» від 11.12.2017 р. № 152-Н

- «Про роботу КЗО «НВК № 36» ДМР під час Новорічних та Різдвяних свят і зимових канікул» від 15.12.2017 р. № 155-Н

-« Про організацію  змістовного дозвілля, безпеку життєдіяльності учасників  навчально-виховного процесу  під час зимових канікул

2017-2018 н.р.» від 18.12.2017 № 157-Н

- «Про заходи щодо  запобігання  травмування та загибелі неповнолітніх під час зимових  канікул 2017-2018 н.р.» від 18.12.2017 р. № 158-Н

3. Протокол засідання педагогічної ради № 1 від 04.09.2017 р. «Організація роботи з охорони  праці та безпеки життєдіяльності учасників  навчально-виховного процесу».

4. Протокол  батьківських зборів  № 1 від 14.09.2017 р.  «Безпека життєдіяльності учнів як засіб збереження та зміцнення здоров’я дітей. Медичне обслуговування учнів у 2017-2018 н.р.»

5. Протокол батьківських зборів № 2 від 14.12.2017 р.  «Про охорону праці та безпеку життєдіяльності  учнів в школі та вдома».

6. Протоколи  засідань Ради школи

- «Про узгодження  заходів  щодо  підготовки  школи до нового навчального року та опалювального періоду» від 15.05.2017 р. № 4

- «Про громадський контроль за харчуванням та медичним  оглядом  учнів 1-11 класів та вихованців  дошкільного відділення» від 07.12.2017 р. № 2

- « Про стан травматизму у школі» від 07.12.2017 р. № 2

- «Про безпеку життєдіяльності учнів та працівників школи» від 07.12.2017 р. № 2

7. Протоколи засідань Батьківської  піклувальної  ради

- «Про охорону  праці та безпеку життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу  школи-комплексу» від 03.12.2017 р. № 2

-«Про попередження травматизму та правопорушень серед учнів  школи. Аналіз травматизму за 2017 рік» від03.12.2017 р. № 2

8. Акти

- Акт перевірки стану пожежної безпеки у КЗО «НВК № 36» ДМР ( від 22.09.2017 р.)

- Акт перевірки  пожежних кранів у КЗО «НВК № 36» ДМР (від 15.06.2017 р.

- Акт  перевірки  евакуаційних  виходів у КЗО «НВК № 36» ДМР (від 28.08.2017 р.)

- Акт  позапланової  перевірки  Дніпровського  міського  управління Головного Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної  безпеки  (від 23.10.2017 р. № 693)

- Технічний  звіт про проведення  вимірів  в  електроустановках ( від 16.06.2017 р. № 1017)

- Протокол  № 1/1017 від 16.06.2017 р. «Вимірювання опору розтикання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування»

- Протокол № 2/1017 від 16.06.2017 р. «Перевірка ізоляції силових і освітлювальних проводів»

- Акт перевірки технічного стану пожежних кран-комплектів внутрішнього протипожежного водопроводу (від 17.06.2017 р.)

- Акт прийняття в експлуатацію виконаних робіт з вогнезахисного оброблення (від  04.07.2016 р. № 18)

- Акт прийому готовності КЗО «НВК № 36»ДМР до 2017-2018 навчального року

- Акт ревізії запірної арматури системи опалення (від 20.07.2017 р.)

- Акт проведення перевірки вентиляційних каналів (від 20.07.2017 р.)

- Акт перевірки інженерних мереж (водопостачання, каналізації) від 20.07.2017 р.

-         Акт проведення перевірки технологічного та холодильного обладнання (від 20.07.2017 р.)

-         Акт перевірки санітарного, технічного стану і безпечної експлуатації спортивного майданчика та ігрового обладнання на подвір’ї  та у спортивній залі ( від 22.05.2017 р.)

-         Протокол дослідження питної води ( від 03.08.2017 р. № 5082)

-         Акт готовності до опалювального періоду ( від 12.07.2017 р.)

-         Акт на гідравлічне випробування внутрішньої системи опалення (від 08.07.2017 р.)

-         Акт-дозвіл на проведення навчальних занять у спортивній залі (від 01.09.2017 р)

9. Договори

-         Договір № 3 від 12.05.2017 «Про надання послуг деритазації та дезісенції» (ПП Виробничо-комерційна фірма «Дезсоюз» Астал Н»)

-         Договір № 1975 від 25.01.2017 р. на послуги вивезення твердих побутових відходів з ТДВ «Дніпрокомунтранс»

10. Інструкції

-         Інструкції працівників з охорони праці

-         Інструкції з техніки безпеки та безпеки життєдіяльності учнів

-         Посадові інструкції працівників КЗО «НВК № 36»

11. Плани

-         План евакуації учасників навчально-виховного процесу на випадок надзвичайних ситуацій

-         План заходів щодо пожежної безпеки у КЗХО «НВК № 36» на 2017-2018 навчальний рік

-         План роботи пожежно-технічної комісії на 2018 рік

-         План роботи з попередження дорожньо-транспортного травматизму на 2018 рік

-         План- картка адміністративно-громадського контролю щодо створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу у КЗО «НВК № 36» ДМР на 2017-2018 н.р.

-         План організаційно-технічних заходів щодо підготовки КЗО «НВК № 36» ДМР до нового навчального року та сталого функціонування в осінньо-зимовий період

-         Цільовий план заходів щодо підготовки енергетичного господарства КЗО «НВК № 36» ДМР до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 н.р. та загальних організаційних питань щодо життєдіяльності навчального закладу в аспекті напрямків робіт, видів робіт, примірного кошторису та джерел фінансування

-         План роботи комісії «Охорони здоров’я  та харчування учнів НВК № 36» Батьківської піклувальної ради НВК № 36 на 2017-2018 н.р.

12. Програми

-         Програма вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для учнів навчального закладу

-         Програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників КЗО «НВК № 36» ДМР

-         Програма первинного інструктажу з охорони праці на робочому місці для працівників КЗО «НВК № 36»ДМР

-         Програма навчання не електротехнічного персоналу 1 групи електробезпеки

13. Облікова документація  з охорони праці

-         Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

-         Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

-         Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці у навчальному закладі

-         Журнал обліку видачі інструкції з охорони праці у навчальному закладі

-         Журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки

-         Журнал реєстрації  цільових інструктажів з безпеки життєдіяльності  з учнями під час проведення позаурочних заходів, екскурсій

-         Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці з учнями в навчальному кабінеті та приміщеннях школи ( кабінет фізики, кабінет хімії, кабінет інформатики, спортивна зала, спортивний майданчик, кабінет обслуговуючої праці)

-         Журнал обліку вогнегасників

-         Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві

-         Журнал реєстрації нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного процесу

-         Журнал реєстрації нещасних випадків, що сталися з учнями у побуті

-         Журнал обліку навчання і перевірки знань з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу

-         Журнал адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці

-         Акти розслідування нещасних випадків на виробництві (форма Н-1, Н-5)

-         Акти розслідування  нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного процесу  (форма Н-Н)

-         Правила внутрішнього трудового розпорядку (протокол № 6, від 12.06.2014 р.)

-         Колективний договір між адміністрацією школи та профспілковим комітетом КЗО «НВК № 36» ДМР, укладений з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження  інтересів трудящих та адміністрації НВК № 36 на 2017-2021 р.р. від 15.05.2017 р. ( протокол № 6 зборів трудового колективу)

-         Режим роботи КЗО «НВК № 36» на 2017-2018 н.р.

-         Заходи з охорони праці КЗО «НВК № 36» ДМР на 2017-2021 р.р.

-         Комплексні заходи з охорони праці щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям

 

Директор КЗО «НВК № 36»  ДМР                                      Л.П. Лук’янець