Робочій навчальний план

         РОБОЧИЙ Навчальний план

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №36«Спеціалізована
середня загальноосвітня школа техніко-економічного профілю – дошкільний
навчальний заклад» Дніпровської міської ради на 2018-2019 навчальний рік

І ступінь

(за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти  І ступеня, розробленою   під керівництвом  О.Я. Савченко, затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268)

Назва

освітньої галузі

 

Інтегровані курси,

навчальні предмети

 

Кількість годин

на тиждень

1-А клас

Інваріантний складник

Мовно-літературна освітня галузь

Інтегрований курс «Навчання грамоти»

 

7

Іншомовна освітня галузь

Англійська мова

2

Математична освітня галузь  

Математика

4

Природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’я-збережувальна галузі

Інтегрований курс «Я досліджую світ»

 

 

3

Технологічна освітня галузь

Дизайн і технології

1

Мистецька освітня галузь

Мистецтво

2

Фізкультурна освітня галузь

Фізична культура

2

Хореографія

1

Усього

 

19+3

Варіативний складник

Спецкурси

Фінансова абетка

0,5

Інформатика

0,5

Гранично допустиме тижневе навантаження

 

20 

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

 

23

 

РОБОЧИЙ Навчальний план

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №36 «Спеціалізована
середня загальноосвітня школа техніко-економічного профілю – дошкільний
навчальний заклад» Дніпровської міської ради на 2018-2019 навчальний рік

І ступінь

(за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти 
І ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 407
(таблиця 1))

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 

2-А

2-Б

3-А

3-Б

4-А

Мови

і літератури

Українська мова

7

7

7

7

7

Іноземна мова (англ.)

2

2

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

-

-

1

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

Усього

20+3

20+3

21+3

21+3

21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

2

2

 

2

 

Курси за вибором

Фінансова грамотність (35 год.)

1

1

1

1

1

Україна – єдина країна (17 год.)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Логіка (17 год.)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

22

22

23

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

25

25

26

26

26

                                                                                                                РОБОЧИЙ Навчальний план

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №36 «Спеціалізована середня загальноосвітня школа техніко-економічного профілю – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради на 2018-2019 навчальний рік

ІІ ступінь

(за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти  ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 (таблиця 1)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5-А

5-Б

6-А

6-Б

7-А

8-А

9-А

9-Б

Мови

і літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

3,5

2,5

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова(англ.)

3

3

3

3

3

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

1,5

1,5

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

-

1

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

-

-

1

1

Мистецтво

Мистецтво

-

-

-

-

-

1

0,5

0,5

Образотворче мистецтво

1-0,5

1-0,5

1-0,5

1-0,5

1-0,5

-

-

-

Музичне мистецтво

1- 0,5

1-0,5

1-0,5

1-0,5

1-0,5

-

-

-

Математика

Математика

   4+1

4+1

4+1

4+1

-

-

-

-

Алгебра

-

-

-

-

3

2+1,5

2,5+1

2,5+1

Геометрія

-

-

-

-

2

2+0,5

2,5

2,5

Природо-знавство

Природознавство

2

2

-

-

 

 

 

 

Біологія

-

-

2

2

2

2

2

2

Географія

-

-

2

2

2

2

1,5

1,5

Фізика

-

-

-

-

2

2

3

3

Хімія

-

-

-

-

1,5

2

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

1

1

1

1

Інформатика

1+0,5

1+0,5

1+0,5

1+0,5

1+0,5

2

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

3

Разом

23,5+3+

+0,5

23,5+3+

+0,5

26,5+

+3+0,5

26,5+ +3+0,5

28+  +3+0,5

28,5++3+2

30+

+3+2

30+

+3+2

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

    3,5

3,5

3,5

3,5

2,5

3

3

3

Курси за вибором

Економіка (35 год.)

1

1

1

1

1

1

1

1

Фінансово грамотний споживач (17 год.)

 

 

0,5

0,5

 

 

 

 

Логіка (17 год. / 35 год.)

0,5

0,5

1

1

 

 

 

 

Фінансова культура (17 год.)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Історія рідного краю  (17 год.)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

 

Факультативи

Фінансова грамотність (35 год.)

 

 

 

 

 

 

1

1

Німецька мова (35 год.)

1

1

 

 

 

 

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

28

31

31

32

33

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27+3

27+3

30+3

30+3

30,5+3

31,5+3

33+3

33+3

РОБОЧИЙ Навчальний план

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №36 «Спеціалізована середня загальноосвітня школа техніко-економічного профілю – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради

             на 2018-2019 навчальний рік

ІІІ ступінь

(за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти 
ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 408
(таблиці 2,3)

Предмети

Кількість годин на тиждень

 

             Базові предмети

10-А
економічний профіль

Українська мова

2

Українська  література

2

Зарубіжна література

1

Іноземна мова (англійська)

2

Історія України 

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

2

Алгебра і початки аналізу

2+2

Геометрія

1+1

Біологія і екологія

2

Географія

1,5

Фізика і астрономія

3

Хімія

1,5

Фізична культура

3

Захист Вітчизни/МСП

1,5

           Вибірково-обов’язкові предмети:

3

Інформатика

2

Мистецтво

1

Технології

-

Разом

27+3+3

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

6

Економіка

3

Разом

27+3+6

Додаткові години на факультативні курси та індивідуальні заняття:

2

Факультативні курси

 

Фінансова грамотність

1

Індивідуальні заняття

 

Математика

1

Гранично допустиме навантаження на учня

33

Всього фінансується

38


РОБОЧИЙ Навчальний план

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №36«Спеціалізована середня загальноосвітня школа техніко-економічного профілю – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради

на 2018-2019 навчальний рік

ІІІ ступінь

(за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти 
ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 406
(таблиця 8)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

11-А
економічний профіль

Інваріантна складова

Українська мова

2

Українська література

2

Іноземна мова (англійська)

3

Зарубіжна література

1

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Економіка

3

Людина і світ

0,5

Художня культура

0,5

Алгебра

6

Геометрія

3

Астрономія

0,5

Біологія

1,5

Фізика

2

Хімія

1

Екологія

0,5

Технології (інформаційні)

1

Інформатика

1

Фізична культура

2

Захист Вітчизни

1,5

Разом:

32,5+2

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

3,5

Спецкурс

Фінансова грамотність (17 год.)

0,5

Факультативи

Основи науково-дослідницької діяльності (17 год.)

0,5

Українознавство (17 год.)

0,5

Індивідуальні заняття

Українська мова

1

Математика

1

Гранично допустиме навантаження на учня

33

Всього фінансується

38

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Робочого навчального плану
Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №36 «Спеціалізована середня загальноосвітня школа техніко-економічного профілю – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради
на 2018 - 2019 навчальний рік

1.                     Тип навчального закладу

Спеціалізована середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад

2. Структура закладу

Освітній рівень

Кількість класів

Орієнтовна

чисельність учнів

І ступінь

(1-4 класи)

6

169

ІІ ступінь

(5-9 класи)

8

200

ІІІ ступінь

(10-11класи)

2

50

Усього

16

419

3. Типові освітні програми, за якими розроблено Робочий навчальний план  закладу

Для 1 класів – за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти І ступеня, розробленою   під керівництвом  О.Я. Савченко, затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268

Для 2 - 4 класів – за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 407, (таблиця 1)

Для 5 – 9 класів -за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освітиІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405, (таблиця 1)

Для 10- класуза Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освітиІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 408, (таблиці 2,3)

Для 11 класу- за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освітиІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 406 (таблиця8)

Особливості Робочого навчального плану школи

1 клас

З метою реалізації профільності школи, враховуючи участь
КЗО « НВК № 36» ДМР в експерименті Всеукраїнського рівня за темою «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів» (наказ МОН України №828 від19.07.2012 р., наказ Департаменту освіти і науки № 654/0/212-13 від 27.08.2013 р.), в варіативну частину навчального плану для 1-А класу введено вивчення курсу «Фінансова абетка» (0,5 години),«Інформатика»(0,5 години)

1 година навчального навантаження з фізичної культури в 1-х класах використовується на вивчення хореографії.

2-4 класи

З метою реалізації профільності школи, враховуючи участь КЗО « НВК № 36» ДМР в експерименті Всеукраїнського рівня за темою «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів» (наказ МОН України №828 від19.07.2012 р., наказ Департаменту освіти і науки № 654/0/212-13
від 27.08.2013 р.), в варіативну частину навчального плану для 2-4 класів введено вивчення курсу «Фінансова абетка» (1 година).

Одна година варіативної складової у 2- 4 класах відводяться на запровадження курсівсвітоглядного спрямування «Україна – єдина країна» (0,5 години) та «Логіка» ( 0,5 години)

5-9 класи

Згідно з п.2 наказу МОН України «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» №405 від 20.04.2018 р. виконано перерозподіл годин у 5-9 класах:

Клас

Перерозподіл годин навчального плану

Предмети, на вивчення яких зменшено кількість годин

Кількість годин

 за типовим навчальним планом

На яку кількість годин зменшено

Предмети,        

  на вивчення яких збільшено кількість годин

На яку кількість годин збільшено

5

клас

Образотворчемистецтво

1 год.

0,5 год.

Математика

1 год.

Музичнемистецтво

1 год.

0,5 год.

6 клас

Образотворчемистецтво

1 год.

0,5 год.

Математика

1 год.

Музичнемистецтво

1 год.

0,5 год.

7

клас

Образотворчемистецтво

1 год.

0,5 год.

Алгебра

 

1 год.

 

Музичнемистецтво

1 год.

0,5 год.

9 клас

Мистецтво

1 год.

0,5 год.

Геометрія

0,5 год.

Зарубіжналітература

2 год.

0,5 год.

Алгебра

0,5 год.

 

У межах курсу «Мистецтво» у 5 – 7 класах вивчаються окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». У 8 - 9 класах вивчається інтегрований курс «Мистецтво».

Варіативна складова навчального плану 5 – 9 класів використано на:

-         збільшення кількості годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової:

Клас

Предмети, на вивчення яких збільшено  кількість годин

Кількість годин

за типовим навчальним планом

На яку кількість годин збільшено

5 клас

Інформатика

1 год.

0,5 год.

6 клас

Інформатика

1 год.

0,5 год.

7 клас

Інформатика

1 год.

0,5 год.

8 клас

Алгебра

2 год.

1,5 год.

Геометрія

2 год.

0,5 год.

9 клас

Алгебра

2 год.

1,5 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В аспекті експериментальної роботи школи за темою «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів» у 9-х класах введено спецкурс «Фінансова грамотність» .

4.  Особливості організації навчально-виховного процесу

КЗО «НВК №36» ДМР – експериментальнийнавчальнийзаклад Всеукраїнськогорівня за темою «Науково-методичні засади впровадженняфінансовоїграмотності у навчально-виховнийпроцеснавчальнихзакладів» (наказ МОН України №828 від19.07.2012 р., наказ Департаменту освіти і науки № 654/0/212-13 від 27.08.2013 р.).

4.1 Структура 2018-2019 навчального року

1 вересня – свято День Знань

Навчальні заняття:

-         перший семестр з 3 вересня по 23 грудня 2018 року;

-         другий семестр з 09 січня по 24 травня 2019 року;

Осінні канікули          :                  з 29 жовтня по 04 листопада 2018 року;

Зимові канікули         :                 з 24 грудня 2018 року по 08 січня 2019 року;

Весняні канікули:                з 25 березня по 31 березня 2019 року.

4.2.             Організація навчально-виховного процесу протягом дня

Навчальний процес для учнів школи організовано за 5 –денним тижневим режимом занять. Навчально-виховний процес розпочинається о 08.30.

Тривалість уроків для учнів 1-го класу становить 35 хвилин, для 2-4 класів – 40 хвилин, 5-11 класів – 45 хвилин.

Розклад дзвінків

Уроки

Тривалість уроку

 

Тривалість перерви, хвилин

1 класи

1 урок

08.30 – 09.05

25 хв.

2 урок

09.30 – 10.05

15 хв.

3 урок

10.20 – 10.55

15 хв.

4 урок

11.10 – 11.45

15 хв.

5 урок

12.00 – 12.35

 

2-4 класи

1 урок

08.30 – 09.10

20 хв.

2 урок

09.30 – 10.10

20 хв.

3 урок

10.30 – 11.10

15 хв.

4 урок

11.25 – 12.05

15 хв.

5 урок

12.20 – 13.00

10 хв.

6 урок

13.10 – 13.50

 

5-11класи

1 урок

08.30 – 9.15

15 хв.

2 урок

09.30 – 10.15

15 хв.

3 урок

10.30 – 11.15

20 хв.

4 урок

11.35 – 12.20

15 хв.

5 урок

12.35 – 13.20

10 хв.

6 урок

13.30 – 14.15

10 хв.

7 урок

14.25 – 15.10

 

                       Режим роботи ГПД для учнів 1-х класів:

12:00 – 13:15  -  збір дітей у групу. Прогулянка на відкритому повітрі

13:15 – 13:30   -  підготовка до обіду

13:30 – 14:00   -  обід

14:00 – 14:15   -  підготовка до сну

14:15 – 16:00   -  денний сон

16:00 – 17:30   -  прогулянка на відкритому повітрі, спортивно-оздоровчі заняття

17:30 – 18:00   -  виховні заходи, участь у роботі гуртків, індивідуальна  робота з учнями

         Режим роботи ГПД для учнів 2 - 4 класів:

12:15 – 13:30   -  збір дітей в групу

13:30 – 14:00   - дообідній відпочинок учнів на відкритому повітрі

14:00 – 14:30   - обід

14:30 – 15.30  -  прогулянка на відкритому повітрі, спортивно оздоровчі заняття

15:30 – 16:00  -  робота  гуртків, секцій

16:00 – 17:00   -  виконання домашніх завдань ( за  наявності)

17:00 – 18:00   -  заходи емоційно-розвивального характеру

18:00 – 18:15   - індивідуальна робота з учнями та батьками