Звіт директора

ЗВІТ
директора комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 36 «Спеціалізована середня загальноосвітня школа техніко-економічного профілю – дошкільний навчальний заклад»
Дніпровської міської ради
Лук’янець        Людмили        Петрівни
«Про результати управлінської діяльності за 2017-2018 навчальний рік

перед педагогічним колективом та громадськістю»

 Кредо школи

Інноваційний освітній простір,
         креативний вчитель,
                  компетентний учень.             

Девіз роботи школи

Школа – це життя, це країна знань і розвитку, де вчать жити, творити, працювати, мріяти і реалізувати себе

Метою роботи школи є створення інноваційної освітньої моделі компетентнісно- орієнтованого навчального закладу економічного профілю, розробка нових підходів до навчання, виховання та розвитку креативної інноваційної особистості, що забезпечує умови для життєвого самовизначення та самореалізації кожного учня школи

Потужність закладу: 500 учнів.

Профіль навчання: суспільно-гуманітарний напрям, економічний профіль навчання

Педагогічний колектив: 32 педагогічних працівника, з них 18 мають вищу кваліфікаційну категорію, 11 – педагогічне звання «Учитель-методист», 5  – «Відмінник освіти України».

Матеріально-технічна база:

 25 навчальних кабінетів, 12 інтерактивних комплексів, 2 комп’ютерних класи  (22 комп’ютера), актова зала, музейна кімната, бібліотека, навчально-методичний комплекс, кабінет психолога, їдальня, харчоблок, кімната батьківської піклувальної ради, спортивна зала, спортивні роздягальні, спортивний майданчик із нестандартним обладнанням, футбольне та баскетбольне поле зі штучним покриттям та дошкільне відділення, яке знаходиться в окремій будівлі. Всі навчальні кабінети підключені до мережі Інтернет, створено 2 зони Wi-Fi

       В основі освітньої діяльності навчально-виховного комплексу покладено такі чинники: інтелект, духовність, самовизначення, національна гідність

Основні досягнення закладу за 2017/2018н.р.

·        Переможці та призери предметних олімпіад:

                  І етап Всеукраїнських олімпіад – 40 місць;

                  ІІ етап Всеукраїнських олімпіад – 8 місць.

·        Міський конкурс «Собори наших душ» - 8 переможців

·        Міський конкурс «Музей АТО. Мої враження та відчуття» - 1 переможець

·        Районний конкурс «Пів годинки на цікавинки» - 2 місце

·        Конкурс ім. П.Яцика3 переможця

·        Конкурс SMART1 переможець

·        Обласний фестиваль екранних мистецтв – 1 переможець

·        Конкурс юних фінансистів у м. Дніпро – І місце;

·        Конкурс юних географів у м. Дніпро – І місце

·        Всеукраїнський конкурс екологічної просвіти:

          міський етап конкурсу – 1 місце;

          обласний етап конкурсу – 1 місце;

          Всеукраїнський – лауреати, переможці в номінації «Пропаганда  народних традицій у Всеукраїнському конкурсі «Земля – наш спільний дім»

·        Обласний конкурс «Вода – джерело життя» - 8 переможців

·        Міська програма «Лідерський марафон – 2018» - 1 переможець

·        Лауреати міської програми з розвитку шкільних дебатів у м. Дніпро

·        Участь в міжнародних та всеукраїнських конкурсах «Кенгуру», «Соняшник», «Бобер», «Левеня», «Колосок», «Кришталева сова», «Лелека», «Патріот», «Геліантус» - 85 % від всього складу учнів школи

·        На базі школи проведено міський науково-практичний семінар для директорів навчальних закладів міста Дніпра за темою « Реалізація освітньої політики компетентнісно-орієнтованого навчального закладу в аспекті розвитку компетентної життєтворчої особистості ХХІ століття через використання  ІК-технологій»

·       Директор школи Лук’янець Л.П. представила результати роботи закладу  за напрямками діяльності:

-  створення в КЗО «НВК № 36» ДМР належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти;

- організацію профільного навчання в аспекті реалізації дії системи неперервної економічної освіти;

- створення інноваційної освітньої компетентнісно-орієнтованої системи розвитку особистості XXI століття, яка сприяє саморозвитку особистості учнів та формуванню їх життєвої компетентності;

-  одержання нової якості освіти на основі впровадження ІКТ;

-  становлення інноваційної особистості XXI століття та утвердження нового рівня якості освіти на основі створення єдиного інформаційно-освітнього простору закладу;

-  експериментальна робота школи - комплексу за темою «Використання Інтернет та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості»;

-  робота дошкільного відділення в режимі життєдіяльності навчально-виховного комплексу;

- реалізація питань із забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного комплексу;

-  інноваційна педагогічна діяльність та впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес;

-  попередження травматизму та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;

- організація виховного процесу в школі, учнівське самоврядування;

- організація роботи у КЗО «НВК № 36» ДМР з національно-патріотичного виховання;

- моніторинг результативністі участі шкільних команд і творчих колективів у різноманітних інтелектуальних та творчих конкурсах;

-  система роботи школи щодо підготовки випускників до участі в ДПА та ЗНО;

- зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази школи та дошкільного відділення;

- фінансово-господарська робота школи;

- робота з батьківською піклувальною радою школи та батьківськими комітетами класів в аспекті розв’язання питань життєдіяльності школи;

- реалізація комплексної програми «Вчитель»;

-  реалізація соціальних питань у межах школи;

- організація харчування та медичного обслуговування учнів школи;

-  дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

-  моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників;

-  забезпечення учнів підручниками, посібниками

- реалізація системи роботи школи річного плану роботи та навчального плану роботи школи, планів курсів за вибором, гуртків та факультативів

- організація роботи гуртків, факультативів та спортивних секцій;

- організація роботи літнього оздоровлення та відпочинку у пристосованому дитячому таборі з денним перебуванням;

- системна робота щодо звернень громадян.

У НВК № 36 розроблена і діє модель розвитку школи в контексті компетентнісно-життєвого підходу до створення інноваційного освітнього простору школи стратегічними векторами якої є:

-         реалізація особистісного потенціалу учнів школи через їх індивідуальну освітню траєкторію розвитку;

-         діяльнісний зміст освіти, продуктивне навчання, використання ІКТ технологій та Інтернет-простору;

-         гуманістична спрямованість освітнього простору школи;

-         принцип інтеграції у світову освітню систему;

-         забезпечення високої якості освіти як запоруки самореалізації особистості;

-         демократизація укладу шкільного життя;

-         творчий, креативний, професійно компетентний вчитель як фактор розвитку інноваційної особистості учня школи;

-         життєтворча спрямованість та компетентнісний підхід до освітнього простору школи;

-         компетентнісно-орієнтований підхід до формування змісту освіти технологій навчально-виховного процесу та розробки освітніх проектів і програм;

-         інноваційні форми управлінської діяльності, направлені на створення і реалізацію компетентністно орієнтованої освітньої системи школи – комплексу.

З метою реалізації місії закладу та пріоритетних задач його розвитку була створена багатоаспектна модель школи життєтворчої компетентності в умовах неперервного економічного навчання і виховання

Вона включає педагогічні блоки, в яких відбуваються глибинні інноваційні зміни:

-         розробка нового змісту освіти;

-         побудова навчального плану, який відображає неперервність економічного освітнього простору школи;

-         компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу;

-         виховання демократичної культури та громадянської свідомості засобами дитячого самоврядування через дитячу економічну державу "ЕКО";

-         розробка та апробація навчально-методичних посібників, програм та спецкурсів економічного змісту;

-         утвердження акмеологічно-компетентнісної моделі вчителя та  життєтворчо-компетентної моделі учня;

-         інноваційні прогресивні форми управлінської діяльності.

В основу життєдіяльності школи - комплексу покладена глибока концептуальна основа. Розроблені і направляють всю роботу навчального закладу:

-         програма розвитку школи;

-         концепція розвитку школи;

-         концепція економічного навчання і виховання учнів НВК № 36;

-         концепція науково-методичної діяльності педагогічного колективу школи;

-         концепція моделі школи компетентнісно-життєтворчого підходу  до створення інноваційного освітнього простору школи- комплексу;

-         науково-методичний проект «Формуємо компетентну особистість»;

-         науково-методичний проект «Вчитель року»;

-         навчально-виховні проекти «Клас року», «Учень року», «Творча обдарованість»;

-        програма дослідно-експериментальної роботи на період 2012-2019 роки за темою « Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів»

( наказ МОН № 776 від 17.06.2013 р).

       Стрижневим компонентом системи якості освіти є моніторинг, який забезпечує системний підхід до управління якістю освіти та управлінський інструментарій оцінювання результатів системних освітніх змін. Моніторинг якості освіти на будь-якому рівні передбачає сукупність різних напрямків моніторингових досліджень, об’єктом яких є складові системи освіти.
      Лише за останні два роки науково-методичною радою школи згідно зі створеною технологічною картою проведення освітнього моніторингу були проведені моніторингові дослідження за напрямками:

-          моніторинг впровадження педколективом школи інноваційних технологій;

-         моніторинг рейтингу роботу педагогів школи з експериментальної діяльності за темою «ІКТ-технології на уроках та в позаурочний час»;

-         моніторинг акмеологічно-компетентнісної моделі вчителя НВК № 36  в дії;

-         моніторинг викладання курсів за вибором в умовах профільного навчального закладу;

-         моніторинг методичних доробок вчителів в умовах використання мультимедійних комплексів та Інтернет-ресурсів у навчально-виховному процесі.

Головними та визначальними критеріями життєтворчих цінностей особистості, яка навчається у НВК № 36, є мудрість, розум, інтелект, відкритість, висока духовність, доброта, вихованість, культура, здоров’я, гуманізм, патріотизм, відповідальність, соціальна зрілість, моральні принципи, толерантність, самостійність, життєва позиція.

У школі розроблено схему сформованості основних ключових компетентностей (ціннісно-смислової, навчально-пізнавальної, загальнокультурної, інформаційної, соціально-комунікативної та компетенції особистісного самовдосконалення) для дітей різних вікових категорій (вихованців дошкільного відділення, учнів 1-4 класів, учні 5-8 класів, учнів  9-11 класів), яка  допомагає вчителю компетентнісно спрямувати навчальний матеріал уроку, щоб кожна тема, кожний урок були цеглинками у скелястих сходах до вершини самовизначення особистості. Це дає можливість не накопичувати суму знань, не насичувати уроки формами і методами, а зовсім по-новому дивитися на урок  як на продуктивне "життєздійснення" особистості на вивченому матеріалі. Усі перелічені компетентності дуже важливі і взаємопов’язані.

Реалізуючи в системі роботи школи місію економічної освіти, яка передбачає розвиток і використання економічних знань для формування творчої особистості, підвищення якості життя українського народу і прогресивного розвитку суспільства, економічна компетентність особистості випускника НВК № 36 включає такі категорії:

-         загальна економічна культура;

-         економічний спосіб мислення;

-          теоретичні знання з предметів економічного циклу;

-         виважений та науково – обґрунтований підхід до явищ повсякденного життя та державної політики;

-         практичні вміння у галузі підприємницької діяльності та менеджменту;

-         практичне володіння сучасними комп’ютерними технологіями;

-         знання та практичні вміння з основ законодавства, бізнесу та права;

-          теоретичні знання та практичні вміння з психології менеджменту та ділової етики; життєві переконання, мотивація до успіху, самоменеджменту;

-         фаховий світогляд щодо інтеграції  економічної освіти з різними галузями знань і практичної діяльності;

-         здатність приймати виважені, обґрунтовані рішення і брати на себе відповідальність за їх виконання; моральність, толерантність.

В основу концепції економічної освіти учнів школи-комплексу покладено освітньо-виховну модель неперервної економічної освіти, згідно якої системою неперервної економічної освіти охоплено всі класи школи та вихованці дошкільного відділення (І етап - початковий (дошкільний відділ), II етап - 1-4 класи, III етап 5-7 класи, IV етап - 8-9 класи, V етап -10-11 класи.)

Формування життєвої компетентності учнів школи–комплексу в умовах неперервного економічного навчання і виховання здійснюється за напрямками:

- інтелектуальний простір;

- національна свідомість;

-громадянська гідність;

-духовність і мораль - повітря освіти;

-культурна мозаїка розвитку дитини;

- креативність освітнього простору;

- здорова дитина - здорова нація;

- творчий учитель - творчий учень.

Мета і завдання підготовки учнів набувають конкретного сенсу через втілення моделі випускника, яка є засобом еталонного вимірювання ефективної діяльності навчального закладу.

Однією із центральних ланок роботи школи є розвиток творчого потенціалу кожного учня у багатовимірному розумінні. Згідно зі шкільною програмою "Творча обдарованість" створено банк даних за номінаціями: «Розумова обдарованість», «Науково-інтелектуальна обдарованість», «Художньо-естетична обдарованість», «Спортивна обдарованість» та «Лідери дитячого самоврядування». Відповідно номінацій у школі створена і дошка пошани "Ними пишається школа".

У школі працює Шкільна Мала академія наук, у рамках якої працюють шість учнівських наукових товариств: «Економікc» (економіка), «Квант» (фізика), «Pascal» (інформатика), «Феміда» (бізнес і право), «Крок до зірок» (українська мови та література), «Екосфера» (біологія).

Здійснювати інноваційні нововведення в навчальному закладі неможливо без високо професійного, науково та методично підготовленого педагогічного колективу.

Учитель - ключова фігура в системі становлення життєвої компетентності особистості школяра.

У школі розроблена акмеологічно-компетентнісна модель вчителя, яка допомагає педагогам співставити свої досягнення і свою педагогічну діяльність з еталонним вимірюванням вчителя, "школи творчості", «школи майбутнього», йти постійно в ногу з інноваціями, а можливо, і випереджати їх.

Робота вчителів школи в аспекті впровадження ІКТ у практичній діяльності проводиться за такими основними напрямками:

-         використання електронного навчального програмного забезпечення, методичних комп’ютерних посібників, мультимедійних підручників, що дає можливість продемонструвати яскраву наочність, запропонувати різні цікаві динамічні види робіт, виявити рівень знань та умінь учнів. Багато можливостей для розвитку логічного та творчого мислення дає використання навчальних електронних програм з елементами гри і креативності;

-         учителями школи було самостійно створено, творчо оброблено та доопрацьовано близько 800 презентацій, навчальних фільмів за різними напрямками роботи під час навчання; створено електронну базу та електронний методичний каталог, які включають матеріали методичної, навчальної та позакласної роботи з предметів;

-         вчителі разом з учнями створюють невеличкі ролики у технології СКАЙБІНГ для використання на різних етапах уроку;

-         результатом впровадження ІК-технологій в навчально-виховний процес (використовуючи програму Reale Writer) учителями та учнями створена база електронних книг, які можна роздруковувати та відправляти електронною поштою, а також розміщувати в онлайн - бібліотеці;

-         робота з електронною інтерактивною дошкою дає можливість підвищити здатність ефективного засвоєння матеріалу на 75 %. Крім того, інтерактивне навчання дає можливість збільшити рівень прояву творчих можливостей учнів, оскільки впливає не лише на свідомість дитини, а й на її почуття, волю, спонукає до прийняття нових навчальних рішень;

-         під час використання у роботі вчителями методу проектів створено електронні книги як результат сумісної діяльності «вчитель-учні-батьки», що були відзначені дипломами видавничої групи «Основа»;

-         вчителі школи працюють над створенням віртуальних кабінетів, де збирають і систематизують всі необхідні матеріали для повноцінної і якісної роботи педагога; створюють власні сайти та сайти класних колективів;

-         працює інтернет-бібліотека, створено зони WI-FI.

На базі школи постійно проводяться районні, міські, обласні та Всеукраїнські семінари, конкурси, науково-практичні конференції тощо. Педагогічні працівники закладу діляться власним інноваційним педагогічним досвідом через періодичну педагогічну пресу.