Навчальний план

РОБОЧИЙ Навчальний план

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №36«Спеціалізована
середня загальноосвітня школа техніко-економічного профілю – дошкільний
навчальний заклад» Дніпровської міської ради на 2019-2020 навчальний рік

І ступінь

(за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти  І ступеня, розробленою  

під керівництвом  О.Я. Савченко, затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268)

Назва

освітньої галузі

 

Інтегровані курси,

навчальні предмети

 

Кількість годин

на тиждень

1-А

1-Б

2-А

Інваріантний складник

Мовно-літературна освітня галузь

Інтегрований курс «Українська мова та читання»

7

7

 

Українська мова

 

 

4

Читання

 

 

3

Іншомовна освітня галузь

Англійська мова

2

2

3

Математична освітня галузь  

Математика

4

4

4

Природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’я-збережувальна галузі

Інтегрований курс

«Я досліджую світ»

3

3

3

Інформатична освітня галузь

Інформатика

 

 

1

Технологічна освітня галузь

Дизайн і технології

1

1

1

Мистецька освітня галузь

Мистецтво

2

2

2

Фізкультурна освітня галузь

Фізична культура

3

3

3

Усього

 

19+3

19+3

21+3

Варіативний складник

Спецкурси

Азбука споживача

1

1

 

Фінансова грамотність

 

 

1

Гранично допустиме тижневе навантаження

 

20

20

22

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

 

23

23

25

             

Директор  КЗО «НВК № 36» ДМР                                        Волкова А.В.

РОБОЧИЙ Навчальний план

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №36«Спеціалізована
середня загальноосвітня школа техніко-економічного профілю – дошкільний
навчальний заклад» Дніпровської міської ради на 2019-2020 навчальний рік

І ступінь

(за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти 
І ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 407
(таблиця 1))

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 

3-А

3-Б

4-А

4-Б

Мови

і літератури

Українська мова

7

7

7

7

Іноземна мова (англ.)

2

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

Усього

21+3

21+3

21+3

21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

2

2

Курси за вибором

Фінансова грамотність

1

1

1

1

Логіка

1

1

 

 

Розвиток продуктивного мислення

 

 

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

23

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

26

26

26

26

Директор  КЗО «НВК № 36» ДМР                                            Волкова А.В.

РОБОЧИЙ Навчальний план

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №36 «Спеціалізована середня загальноосвітня школа техніко-економічного профілю – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради на 2019-2020 навчальний рік

ІІ ступінь

(за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти  ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 (таблиця 1)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

5-А

6-А

6-Б

7-А

7-Б

8-А

9-А

Мови

і літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

2,5

2,5

2+1

2+1

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова(англ.)

3

3

3

3

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

-

-

1

Мистецтво

Мистецтво

-

-

-

-

-

1

1

Образотворче мистецтво

1

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

Музичне мистецтво

1

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

Математика

Математика

       5

5

5

 

-

-

-

Алгебра

-

-

-

3

3

3

3

Геометрія

-

-

-

2

2

2

2

Природо-знавство

Природознавство

2

-

-

-

 

 

 

Біологія

-

2

2

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

-

2

2

2

2

Хімія

-

-

-

1,5

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

1

2

2

1

1

1

1

Інформатика

1+0,5

1+0,5

1+0,5

1+0,5

1+0,5

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

Разом

23,5+3+

+0,5

26,5+3+

+0,5

26,5+

+3+0,5

28+  +3+0,5

28+  +3+0,5

28,5+3+
2

30+

+3+1

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

    3,5-0,5

3,5-0,5

3,5+0,5

2,5-0,5

2,5-0,5

3-2

3-1

Курси за вибором

Економіка

 

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

Фінансова грамотність

1

1

1

1

1

1

1

Сходинки орфографії

0,5

0,5

0,5

 

 

 

 

Лексика сучасної української  літературної мови

 

 

 

0,5

0,5

 

 

Математичний калейдоскоп

0,5

 

 

 

 

 

 

Факультативи

Німецька мова

1

1

1

 

 

 

 

 

Графічніобразиалгебраїчнихрівнянь і нерівностей

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Практикум з культури мовлення

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

31

32

32

33

33

 

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27+3

30+3

30+3

30,5+3

30,5+3

31,5+3

33+3

 

Директор КЗО «НВК № 36» ДМР                                            Волкова А.В.

РОБОЧИЙ Навчальний план

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №36 «Спеціалізована середня загальноосвітня школа техніко-економічного профілю – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради

на 2019-2020 навчальний рік

ІІІ ступінь

(за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти 
ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 (таблиця 2)

Предмети

Кількість годин на тиждень

Базові предмети

10-А

         11-А

           Економічний профіль

Українська мова

2

2

Українська  література

2

2

Зарубіжна література

1

1

Іноземна мова (англійська)

2

2

Історія України 

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта

2

-

Алгебра і початки аналізу

2+2

2+2

Геометрія

1+1

1+1

Біологія і екологія

2

2

Географія

1,5

1

Фізика

3

3

Астрономія

-

1

Хімія

1,5

2

Фізична культура

3

3

Захист Вітчизни/МСП

1,5

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети:

3

3

Інформатика

2

1

Мистецтво

1

2

Технології

-

-

Разом

27+3+3

26+3+3

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

8-3

9-3

Економіка

3

3

Разом

27+3+6

26+3+6

Додаткові годининафакультативні курси та індивідуальні заняття:

2

3

Факультативні курси

 

 

Фінансова грамотність

1

1

Індивідуальні заняття

 

 

Математика

0,5

1

Українська мова

0,5

0,5

Англійська мова

 

0,5

Гранично допустиме навантаження на учня

33

33

Всього фінансується

38

38

Директор  КЗО «НВК № 36» ДМР                                 Волкова А.В.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Робочого навчального плану
Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №36 «Спеціалізована середня загальноосвітня школа техніко-економічного профілю – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради
на 201
9 - 2020 навчальний рік

  1. Тип навчального закладу

Спеціалізована середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад

2. Структура закладу

Освітній рівень

Кількість класів

Орієнтовна

чисельність учнів

І ступінь

(1-4 класи)

7

186

ІІ ступінь

(5-9 класи)

7

192

ІІІ ступінь

(10-11класи)

2

59

Усього

16

437

3. Типові освітні програми, за якими розроблено Робочий навчальний план  закладу

Для 1 - 2 класів – за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти І ступеня, розробленою   під керівництвом  О.Я. Савченко, затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268

Для 3 - 4 класів – за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 407, (таблиця 1)

Для 5 – 9 класів -за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освітиІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405, (таблиця 1)

Для 10–11 класівза Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освітиІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 408, (таблиці 2,3)

Особливості Робочого навчального плану школи

1 -2 класи

За типовою освітньою програмою  на вивчення мовно-літературної освітньої галузі у 1-2 класах відводиться 7 годин. У 2-А класі передбачено часовий розподіл програмового матеріалу: 4 години на українську мову та 3 години на читання.

З метою реалізації профільності школи варіативну частину навчального плану для 1-А, 1- Б класів введено вивчення курсу «Абетка споживача» (1година),  для учнів 2 – А класу «Фінансова грамотність»(1 година).

3-4 класи

З метою реалізації профільності школи  варіативну частину навчального плану для 3 -4 класів введено вивчення курсу «Фінансова грамотність»  (1 година).

Одна година варіативної складової у 3-х класах відводяться на запровадження курсу  «Логіка» ( 1 година),  у  4-х класах 1 година – курс «Розвиток продуктивного мислення».

5-9 класи

Згідно з п.2 наказу МОН України «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» №405 від 20.04.2018 р. виконано перерозподіл годин у 5-9 класах:

Клас

Перерозподіл годин навчального плану

Предмети, на вивчення яких зменшено кількість годин

Кількість годин

 за типовим навчальним планом

На яку кількість годин зменшено

Предмети,        

  на вивчення яких збільшено кількість годин

На яку кількість годин збільшено

клас

Трудове навчання

2 год.

1 год.

Математика

1 год.

6 клас

Образотворче мистецтво

1 год.

0,5 год.

Математика

1 год.

Музичне мистецтво

1 год.

0,5 год.

7

клас

Образотворче мистецтво

1 год.

0,5 год.

Алгебра

 

1 год.

 

Музичне мистецтво

1 год.

0,5 год.

9 клас

Фізика

3 год.

1 год.

Алгебра

1 год.

У межах курсу «Мистецтво» у 5 – 7 класах вивчаються окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». У 8 - 9 класах вивчається інтегрований курс «Мистецтво».

Варіативна складова навчального плану 5 – 9 класів використано на:

  • збільшення кількості годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової:

Клас

Предмети, на вивчення яких збільшено  кількість годин

Кількість годин

за типовим навчальним планом

На яку кількість годин збільшено

5 клас

Інформатика

1 год.

0,5 год.

6 клас

Інформатика

1 год.

0,5 год.

7 клас

Інформатика

1 год.

0,5 год.

8 клас

Алгебра

2 год.

1 год.

Українська мова

2 год.

1 год.

9 клас

Українська мова

2 год.

1 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Особливості організації навчально-виховного процесу

4.1 Структура 2018-2019 навчального року

1 вересня – свято День Знань

Навчальні заняття:

-         перший семестр з 2 вересня по 22 грудня 2019 року;

-         другий семестр з 08 січня по 29 травня 2020 року;

Осінні канікули          :                  з 28 жовтня по 03 листопада 2019 року;

Зимові канікули         :                 з 23 грудня 2019 року по 07 січня 2020 року;

Весняні канікули:                з 23 березня по 29 березня 2020 року.

4.2.  Організація навчально-виховного процесу протягом дня

Навчальний процес для учнів школи організовано за 5 –денним тижневим режимом занять. Навчально-виховний процес розпочинається о 08.30.

Тривалість уроків для учнів 1-го класу становить 35 хвилин, для 2-4 класів – 40 хвилин, 5-11 класів – 45 хвилин.

Розклад дзвінків

Уроки

Тривалість уроку

Тривалість перерви, хвилин

1 класи

1 урок

08.30 – 09.05

20 хв.

2 урок

09.25 – 10.00

20 хв.

3 урок

10.20 – 10.55

15 хв.

4 урок

11.10 – 11.45

10 хв.

5 урок

11.55 – 12.30

 

2-4 класи

1 урок

08.30 – 09.10

20 хв.

2 урок

09.30 – 10.10

20 хв.

3 урок

10.30 – 11.10

15 хв.

4 урок

11.25 – 12.05

15 хв.

5 урок

12.20 – 13.00

10 хв.

6 урок

13.10 – 13.50

 

5-11класи

1 урок

08.30 – 9.15

15 хв.

2 урок

09.30 – 10.15

15 хв.

3 урок

10.30 – 11.15

15 хв.

4 урок

11.30 – 12.15

20 хв.

5 урок

12.35 – 13.20

10 хв.

6 урок

13.30 – 14.15

10 хв.

7 урок

14.25 – 15.10

 

Режим роботи ГПД для учнів 1-х класів:

12:00 – 13:15  -  збір дітей у групу. Прогулянка на відкритому повітрі

13:15 – 13:30   -  підготовка до обіду

13:30 – 14:00   -  обід

14:00 – 14:15   -  підготовка до сну

14:15 – 16:00   -  денний сон

16:00 – 17:30   -  прогулянка на відкритому повітрі, спортивно-оздоровчі заняття

17:30 – 18:00   -  виховні заходи, участь у роботі гуртків, індивідуальна  робота з учнями

Режим роботи ГПД для учнів 2 - 4 класів:

12:15 – 13:30   -  збір дітей в групу

13:30 – 14:00   - дообідній відпочинок учнів на відкритому повітрі

14:00 – 14:30   - обід

14:30 – 15.30  -  прогулянка на відкритому повітрі, портивно-оздоровчі заняття

15:30 – 16:00  -  робота  гуртків, секцій

16:00 – 17:00   -  виконання домашніх завдань ( за наявності)

17:00 – 18:00   -  заходи емоційно-розвивального характеру

18:00 – 18:15   - індивідуальна робота з учнями та батьками