Національно-патріотичне виховання

Комунальний заклад освіти

«Навчально-виховний комплекс № 36 «Спеціалізована середня загальноосвітня школа

техніко-економічного  профілю – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради

НАКАЗ

02.09.20 р.                                                                                                №  58– Н

Про  організацію роботи шкільного штабу з національно-патріотичного виховання на  2020-2021н. р.

      На виконання Указу Президента України від 18.05.2019р. №286/2019 «Про стратегію національно–патріотичного виховання», доручення Президента України про покращення викладання у навчальних закладах системи загальної середньої освіти предмета «Захист Вітчизни» та військово- патріотичного виховання учнівської молоді, відповідно до розпорядження міського голови від 19.12.2016 №1095-р «Про створення Міського національно – патріотичного центру», з метою формування в учнівської молоді високої громадянської активності та національної свідомості, причетності до творення сьогодення України та його майбутнього

                                                        Н А К А З У Ю

 1. Внести зміни до складу  шкільного штабу національно – патріотичного виховання , виклавши у новій редакції :
 • Осипенко Д.А.- заступник директора з виховної роботи
 • Лучко О.В. -  представник фонду «Дякуємо за життя»
 • Рушенко І.М. – учасник ООС
 • Стіфонов О.Г.- військовий
 • Нарбутович Д. – учень 11 –А класу
 • Іванова О.М. – вчитель історії

       2.  Скласти і затвердити план роботи шкільного штабу національно – патріотичного виховання  на  2020-2021 н. р. (додаток 2).


       2.1. Заступнику директора з навчально - виховної роботи Осипенко Д.А. забезпечити  виконання плану роботи шкільного штабу національно – патріотичного у 2020-2021н .р.
                                                                      

        2.2. Забезпечити висвітлення роботи   шкільного  штабу національно –     патріотичного виховання на сайті школи.

                                                                                           Постійно

    2.3. Проводити інформаційно  – роз’яснювальну роботу серед учнівської, педагогічної та батьківської громадськості про діяльність Міського та шкільного штабів національно – патріотичного виховання.

    3.   Координацію роботи щодо виконання наказу покласти на заступника директора з навчально - виховної роботи Осипенко Д.А.

 4.      Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

           

 

        Директор  НВК № 36                                             Волкова А.В.

 

          З наказом ознайомлені:                                        Осипенко Д.А.

                                                                                          Лучко О.В.

                                                                                           Рушенко І.М.

                                                                                           Стіфонов О.Г.

 

 


План роботи

штабу національно-патріотичного

виховання учнів  НВК № 36  на 2020-2021 н. р.

 

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

 1.  

Провести нараду, щодо організації роботи шкільного штабу національно – патріотичного виховання у2020-2021н. р.

 

       06.09.2020

 

       ЗДНВР

Осипенко Д.А.

 1.  

Взяти участь у міському конкурсі фоторобіт «Мій тато захисник»

    Вересень 2020

        Члени штабу,

класні керівники

 1.  

Організувати  навчально-тематичні екскурсії по  області,тематичні екскурсії історико - культурною спадщиною Д.Яворницького, до музею воїнів ООС «Дорогами Донбасу» (онлайн)

 

Протягом року

 

Класні керівники

 1.  

З метою виявлення відношення учнів школи до національних традицій українців, подій сьогодення на Сході держави провести  соціальне опитування.

 

Листопад

 

Психологічна служба    школи

 1.  

Провести конкурс вітальних листівок для воїнів та військовослужбовців під час святкування Дня Збройних Сил України,організувати проведення благодійних акцій

 

 

 

Листопад

грудень

 

     Члени штабу

  

 1.  

Організувати проведення заходів до:

- Міжнародного дня миру,

-Дня захисника України,

-Дня визволення України та міста від фашистських загарбників,

-Дня пам’яті жертв голодоморів.

- Дня Перемоги

 

 21.09.20

 11.10.20

  25-28.10.20

 

24-25.11.20

5.05.21

 

Члени штабу

 

 

 

 

 

 1.  

Участь у проекті «У серці кожної людини живе любов до України»

         

Протягом року

 

Осипенко Д.А.

 1.  

Забезпечити учать учнів   школи у Всеукраїнській історико - краєзнавчій акції «А ми тую славу збережемо».

 

       

Протягом року

    

    Осипенко Д.А.

 1.  

Висвітлювати роботу шкільного штабу національно – патріотичного виховання на сайті школи і в соціальних мережах

       протягом

  року

 

   Волкова Т.В.

 

 

 

 

Накази та інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України

з питань позашкільної освіти та виховної роботи

     Додаток до листа Міністерства освіти і науки Українивід27.06.2019 № 1/9-414

Інформаційні матеріали щодо створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок у 2019/2020  н. р.

Завдання освітян робити все, аби сучасні діти  могли навчатися  без страху і насилля, отримувати ціннісні життєві навички, які відповідають світу що змінюється.

Програма «Нова українська школа» у поступі до цінностей», яка розглянута та затверджена Вченими Радами Інституту проблем виховання (протокол № 6 від 02 липня 2018 року) та Інституту модернізації змісту освіти (протокол № 7 від 26 вересня 2018 року) буде в нагоді педагогічним працівникам,  класним керівникам, вихователям, адміністрації закладів освіти, щоб усвідомити  сучасні виклики виховання та його головні засади, базові моральні цінності сучасного виховання, з обов’язковим урахуванням вікових особливостей учнів. Режим доступу : https://ipv.org.ua/prohrama-nova-ukrainska-shkola/

Конвенція ООН про права дитини(режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021)  вказує на те, що кожна дитина в усьому світі має право жити, рости і бути захищеною від усіх форм насилля.

Насильство над дітьми - це глобальне проблема, яке стала очевидною лише протягом останніх двадцяти років. Насильство над дітьми ставить під загрозу глобальний розвиток людства. Коли діти стають свідками або жертвами емоційного, сексуального чи фізичного насилля, це завдає шкоди їх здоров'ю, добробуту та майбутньому. Проблема насильства стосується не лише для окремих дітей або сімей, а є загрозою сталому розвитку суспільства в цілому.

Принцип запобігання та реагування на насилля, жорстоке поводження та експлуатацію дітей має бути ключовим у організації освітнього процесу закладів освіти.

Дані по Україні свідчать, що проблема насилля над дітьми лишається значною мірою недооціненою в країні. Деякі форми домашнього насильства приймаються як соціальна норма. Згідно зі звітом ЮНІСЕФ 2018 року, 42% батьків вважають, що емоційне насилля є допустимим задля навчання. Частка тих, хто допускає застосування фізичної сили до дитини у якості дисциплінарної міри, становить 14%. ЮНІСЕФ захищає права та інтереси дітей в 190 країнах світу, щоб перевести ці зобов'язання у практичні дії, прикладаючи особливі зусилля для досягнення найбільш вразливих дітей у всьому світі.

Більше інформації www.unicef.ora/ukraine

МОН отримало від Представництва Дитячого фонду ООН в Україні в серні 2016 року концептуальну записку «Безпечні школи в Україні»,у якій було запропоновано можливі компоненти програмного підходу до створення безпечних шкіл. Наслідком цього стало створення міжсекторальної і регіональних робочих груп з питань адаптації та пілотування концепції «Безпечна школа» у пілотних закладах Донецької та Луганської області. На прохання МОН України ця група розробила концепцію «Безпечної і дружної до дитини школи», Представництво ЮНІСЕФ в Україні забезпечило ресурси для впровадження відповідного проекту у 10 пілотних навчальних закладах Донецької та Луганської області. Листом № 1/9–204 від 04.04.2018 МОН Українизатвердило план заходів щодо реалізації спільного проекту «Безпечна і дружня до дитини школа» протягом 2018-2019 рр.

В березні 2018 р. МОН залучило всесвітньо відомого оратора Ніка Вуйчича для проведення мотиваційних зустрічей з учителями та учнями та стимулювало початок діалогу про булінг. Відеоматеріали про ці зустрічі розміщені у вільному доступі на сайті МОН, які можна використовувати в освітньому процесі з метою запобігання булінгу та формування суспільної свідомості неприйняття булінгу в міжособистісних стосунках.

На сайті МОН розміщено створений для вільного доступу банк педагогічних технологій у рубриці «Корисні посилання щодо теми антибулінгу»для використання в профілактичній роботі в закладах освіти.

Відповідно до наказу МОН від 9 січня 2019 року № 17, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2019 р. за   № 250/33221 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти»оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти здійснюється зокрема за напрямом «освітнє середовище закладу освіти», а саме:

 • забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці;
 • створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

19 січня 2019 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII.

МОН підготувало рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII (лист МОН від 29.01.2019 № 1/19-881).

На виконання цього Закону згідно з наказом МОН від 06 березня 2019 року № 310 було утворено робочу групу з розроблення проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII.Натепер робочою групою  підготовлено проект наказу МОН «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти та порядку реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» та подано на затвердження в установленому законодавством України порядку, а згодом буде скерований  для реалізації органам управління освітою та закладам освіти. 

Насильство над дітьми можна зупинити.Головною метою у закладі освіти є навчання дітей та дорослих безпечній взаємодії у освітньому процесі, а також захист дітей від насильства та зловживань з боку однолітків та дорослих (батьків, опікунів або працівників закладів освіти).

Для побудови безпечного освітнього середовища у закладі освіти можна скористатися методичним посібником «Кодекс безпечного освітнього середовища», який передбачає навчання школярів, батьків, педагогічних працівників закладів освіти правилам безпечної поведінки особистості, формування навичок уникнення потенційних ризиків та небезпек, а також навичок подолання труднощів у власному житті.

Режим доступу:

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/21kbos.pdf.

Однією із поширених форм насильства у дитячому середовищі є булінг. Що стає причиною булінгу в закладах освіти, як виявити, попередити та протидіяти цькуванню, а також правильно вирішувати конфлікти?

Відповіді на ці й інші питання можна знайти  в безкоштовному онлайн-курсі «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти», який був створений за ініціативи Міністерства освіти і науки (з курсом можна ознайомитися за посиланням: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:MON+AB101+2019_T2/about).

Конфлікти між різними учасниками та учасницями освітнього процесу, проблеми цькуваня (булінгу) і насильства в шкільному середовищі найчастіше стають перепоною для формування у школярів таких цінностей як толерантність, повага, підтримка, порядність, гармонійне спілкування та співіснування у суспільстві.

Ситуативний аналіз, проведений ГО «Ла Страда-Україна» у 2017-2018 рр., показує, що у сучасних закладах освіти переважають міжособистісні конфлікти (прізвиська, нападки, піддражнювання, образи, осмикування тощо), а сторонами конфліктів є 48% дівчат та 52% хлопців.

В процесі реформування системи освіти, важливим кроком є побудова безпечного освітнього простору, зменшення рівня конфліктів між учасниками освітнього процесу шляхом  впровадження відновних практик у освітній процес

Як показує  досвід, медіація є ефективним інструментом відновного підходу, який поєднує цінності, принципи, практики і методи вирішення конфліктів. Саме ціннісний підхід став поштовхом до запровадження, за сприяння Міністерства освіти і науки України,  ГО «Ла Страда-Україна» медіації та служб порозуміння в закладах освіти України.

Діяльність служб порозуміння сприяє реалізувати два суспільно значущі стратегічні завдання закладів освіти:

1). зменшення соціального напруження міжособистісних взаємин у шкільному колективі засобами медіації (посередництва);

2). формування навичок безконфліктного спілкування та навичок виходу з конфліктних ситуацій в усіх учасників освітнього процесу, виховати гідну особистість зі стійкими навичками ненасильницької поведінки та прагненням створювати мирні стратегії поведінки в суспільстві.

Учасники круглого столу, який відбувся у Міністерстві освіти і науки   України 19 червня 2019 року,  «Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації та вирішення конфліктів мирним шляхом в закладах освіти» рекомендують:

включати до програм підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти навчальні курси, лекції та практичні заняття з питань медіації та вирішення конфліктів мирним шляхом, зокрема,програму освітньої діяльності та спецкурс курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників з проблеми «Базові навички медіатора в навчальному закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у розв’язанні конфліктів та миробудуванні», з метою підвищення рівня обізнаності керівників та педагогічних працівників закладів освіти щодо впровадження медіації та відновних практик як інструменту профілактики насильства та булінгу в дитячому та молодіжному середовищі, формування безпечного освітнього середовища;

впроваджувати в освітній процес закладів освіти гурток «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» та факультатив «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе».

Режим доступу 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/1-komplekt-programmediatsiya.pdf

використовувати відеоролик «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Медіація - ровесників і ровесниць»  та освітній електронний курс «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе»

Режим доступу:

https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/vihovna-robota-shvaleni-rukopisi/.

розвивати медіацію-однолітків, створювати служби порозуміння (Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти».

Режим доступу:

https://la-strada.org.ua/ucp_mod_news_list_show_616.html

розвивати співробітництво із громадськими та міжнародними організаціями і фондами, широко використовувати досвід у впровадженні медіації та відновних практик;

проводити освітню роботу із батьками та законними представниками дітей з питань профілактики насильства, булінгу, формування ненасильницької моделі поведінки та вирішення конфліктів мирним шляхом.

Міністерство освіти і науки і надалі продовжуватиме роботу щодо створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти, вільного від будь-яких проявів насильства, в тому числі булінгу.23 травня 2019 року відбулася робоча зустріч и «Міжнародні програми з попередження та протидії булінгу в закладах освіти», організованої спільно з Уповноваженим Президента України з прав дитини та за підтримки міжнародних партнерів, в якій взяли участь близько 40 експертів, зокрема Марія Херцог, голова та програмний директор Асоціації молоді, сім’ї та дитини у Будапешті, Угорщина, яка проводить дослідження з питань добробуту та захисту дітей, прав дитини, сімейних питань, вирішення конфліктів більше 30 років. В результаті зустрічі зокрема було визначено ключові завдання (на 1 рік) з вибору та впровадження міжнародних програми з попередження та протидії булінгу в закладах освіти в Україні.

Особливої уваги педагогічних працівників  потребує і така проблема, як домашнє насильство.

У 2019 році Національною поліцією України зареєстровано 566 385 заяв щодо випадків домашнього насильства. Із них  55 929 заяв подано дорослими, а 709 заяв подані особисто дітьми.

Нагадуємо, що з метою виконання законодавчих вимог Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 року   № 2229, Міністерство освіти і науки України надіслало департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, Інститутам післядипломної педагогічної освіти для використання у профілактичній освітній діяльності методичні рекомендаціїщодо формування у дітей та молоді нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення насильства як порушення прав людини, адресовані усім фахівцям, які працюють з дітьми та молоддю (лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480).

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v5480729-18

З метою забезпечення комплексного інтегрованого підходу до протидії домашньому насильству та сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від домашнього насильства, шляхом проведення превентивних заходів, ефективного реагування на факти домашнього насильства наказом МОН від 02.10.2018 № 1047 затверджено Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами.

Режим доступу:

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-viyavlennya-reaguvannya-na-vipadki-domashnogo-nasilstva-i-vzayemodiyi-pedagogichnih-pracivnikiv-iz-inshimi-organami-ta-sluzhbami

Пропонуємо педагогічним працівникам скористатися матеріалами з питань запобігання та протидії домашньому насильству, який  розміщений на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Режим доступу:

https://drive.google.com/file/d/1kdBNPKwOfNWwoLNJ5RaJIvfro7oazdUw/view

Інтернет відіграє важливу роль в житті сучасної дитини. Глобальна мережа Інтернет – це необмежений ресурс, який може бути використаний як для навчання, так і для відпочинку та спілкування з друзями. Але Інтернет може бути небезпечним та становити певний ризик, особливо для дітей.

Для профілактичної роботи в нагоді може бути шкільний урок «Інтимне селфі в Інтернеті – жарт чи небезпечний ризик?»в якому акцентується увага на випадках підліткового секстінгу та онлайн-грумінгу – сумні реальності для України де діти все частіше потрапляють у ситуації, колиїх фото безконтрольно розповсюджуються в Інтернеті.

Режим доступу: http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/rozrobka-shklnogo-yroky-na-temy-bezpeki-pdltkv-vd-seksyalnih-rizikv-v-merezh-nternet.pdf

Рекомендуємо скористатися методикою«Самоорганізований освітній простір(СООП)», яка  допомагає учнівській молоді організовувати роботу в інформаційному потоці так, щоб отримати лише корисну для себе інформацію. Використання СООП в освітнього процесі допоможе учням сформувати навички інформаційної комунікації, навчатися працювати в команді, критично мислити,логічно обґрунтовувати свою позицію, розвивати лідерські якості тощо.

Режим доступу: https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/vihovna-robota-shvaleni-rukopisi/

Торгівля людьми є однією з найганебніших форм порушення основних прав і свобод людини, що суперечить міжнародним нормам та Конституції України. Проте це явище було і залишається актуальною проблемою для України.

За січень-травень 2019 року поліцією зареєстровано 5 кримінальних правопорушень за торгівлю, учинену відносно дітей (ст. 149 КК України), що  може свідчити про те, що  учасники освітнього процесу  недостатньо обізнані з ризиками потрапляння у ситуації, пов’язані з цим негативним явищем.

З  метою належного виконання статей 7, 9, 20, 21, 22, 23, 24 Закону України «Про протидію торгівлі людьми» від 20 вересня 2011року № 3739-I, вважаємо за доцільне:

продовжувати включати до програм підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти курси, лекції та практичні заняття з питань протидії торгівлі людьми, зокрема, використання електронного курсу «Основи протидії торгівлі людьми».  Режим доступу: www.ctcourse.org.ua

створювати умови для розвитку особистості учня, його життєвих компетентностей шляхом впровадження виховної програми для учнів 7-10 класів з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» у формі проведення тематичних виховних годин (16-19 годин навчального року для кожного класу).Режим доступу:

https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robota-ta-zahist-prav-ditini/osobista-gidnist-bezpeka-zhittya-gromadyanska-poziciya

впроваджувати гуртки та факультативи для учнів 7 – 10 класів закладів загальної середньої освіти «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» .Режим доступу:

https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robota-ta-zahist-prav-ditini/protidiya-torgivli-lyudmi

проводити інформаційні кампанії до 30 липня - Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми;18 жовтня - Європейського дня боротьби з торгівлею людьми; 2 грудня - Міжнародного дня за відміну рабства; 10 грудня– Міжнародного дня захисту прав людини;розвивати співробітництво із громадськими та міжнародними організаціями і фондами;налагодити освітню роботу із батьками та законними представниками дітей з питань профілактики торгівлі людьми;поширювати серед учасників освітнього процесу інформацію про діяльність Кол-центру Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей за скороченими телефонними номерами: 1578 з питань протидії торгівлі людьми;1588 з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей;

Національної безкоштовної гаряча лінія  з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів Представництва Міжнародної організації з міграцій (МОМ) в Україні 0 800 505 501 (безкоштовно зі стаціонарних) 527 (безкоштовно з мобільних) www.527.org.ua

Національної дитячої “гарячої “лінії 0 800 500 225 або 116 111 (для дзвінків з мобільного) та Національної «гарячої» лінії з попередження насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації0 800 500 335 або 116 123 (для дзвінків з мобільного) Громадської організації «Ла Страда-Україна».

Постійної уваги потребує питання профілактики наркоманії серед дітей та учнівської молоді. Державна установа «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю» Міністерства охорони здоров’я України  оприлюднила Національний звіт щодо наркотичної ситуації в Україні за 2018 рік (за даними 2017 року).

Режим доступу:

http://blog.ummcda.org.ua/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD/

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 56 затверджено План заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року.

Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-2019-%D1%80).

Просимо в межах компетенції організувати виконання заходів, довести зміст цього Розпорядження до відома керівників органів управління освітою різного рівня та керівників закладів освіти, зокрема :

впроваджувати апробовані передовою міжнародною та вітчизняною практикою профілактичних стратегій формування життєвих навичок, розроблення нових і удосконалення чинних програм та методик розв’язання наркотичних і алкогольних проблем згідно з вимогами МОН до наукових, науково-методичних та освітніх видань;

забезпечувати  підтримки розвитку системи позашкільної освіти;

формувати  в дітей, учнівської та студентської  молоді життєвих навичок, уміння протистояти ризикам і загрозам, пов’язаним з наркотиками;

здійснювати комплекс профілактичних заходів, спрямованих на підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків, формування у них свідомого відповідального ставлення до виконання обов’язків, пов’язаних з утриманням, вихованням та освітою дітей;

впроваджувати в програми підготовки та перепідготовки педагогічних працівників сучасні методики профілактичної роботи з подолання негативних проявів серед дітей, учнівської та студентської молоді;

створювати методики раннього виявлення дітей, які належать до груп ризику через їх незахищеність та інші чинники, що можуть призвести до початку вживання наркотиків (діти, батьки яких перебувають у трудовій еміграції за кордоном; діти із сімей з проблемами залежності; діти, що отримали психологічні травми внаслідок жорстокого поводження або сексуального насильства, безпритульні), сприяння захисту їх прав та недопущення соціального відторгнення тощо.

Зосереджуємо увагу, що профілактика правопорушень серед  неповнолітніх потребує особливої уваги.

Згідно із інформацією Управління ювенальної превенції ДПД Національної поліції України у порівнянні із аналогічним періодом минулого року  упродовж 5 місяців 2019 цього року дітьми скоєно на 16,2 % менше  (з 2451 до 2055) кримінальних правопорушень, у тому числі на 17,4 % менше  (з 1063 до 878) тяжких та особливо тяжких злочинів.

Разом з тим маємо негативну динаміку в порівняні з минулим роком за видами злочинів:вимагання – у 17 разів (із 1 до 18); зґвалтування – на 166,7 % (із 3 до 8); умисне тяжке тілесне ушкодження – на 40,0 % (із 13 до 24); злочини у сфері незаконного обігу наркотиків – на 5,3 % (із 76 до 80).

Спостерігається позитивна динаміка зменшення на 12,6 %
(з 1846 до 1613) кількості дітей, які скоїли правопорушення.

Найбільше зросла кількість кримінальних правопорушень, що вчинені дітьми або за їх участю, на території Чернівецької на 92,0 % (із 25 до 48), Львівської на 29,3 % (із 75 до 97) та Миколаївської на 23,1 % (із 108 до 133) областей. Найбільш позитивна динаміка до зменшення кількості злочинів, учинених дітьми у Херсонській на 49,2 % (із 65 до 33), Чернігівській на 47,4 % (із 38 до 20)  та Київській на 45,5 % (із 101 до 55) областях.

Збільшилася кількість дітей, які вчинили кримінальні правопорушення, на території Волинської на 75,0 % (із 20 до 35), Чернівецької на 34,4 %
(із 32 до 43), Кіровоградської на 15,3 % (із 72 до 83) областей. Найбільш позитивна динаміка до зменшення кількості дітей, які вчинили злочини у Київській на 48,1 % (із 77 до 40), Херсонській на 41,7 % (із 36 до 21) та Полтавській на 40,7 % (із 86 до 51) областях.

Упродовж січня-травня 2019 року відносно дітей учинено на 13,2 % менше (із 2336 до 2028) кримінальних правопорушень.

Від кримінальних правопорушень потерпіло 575дітей від тяжких та особливо тяжких злочинів.

Зареєстровано:

 92 кримінальних правопорушення за розбещення неповнолітніх;

 23 – за статеві зносини з особою, яка недосягла статевої зрілості;

 32 – за зґвалтування та 8 – за насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом.

Найбільше зросла кількість дітей, які потерпіли від кримінальних правопорушень у Чернівецькій на 50,0 % (з 28 до 42), Полтавській на 28,8 %
(з 52 до 67) та Тернопільській на 24,4 % (з 45 до 56) областях. Найменше дітей потерпіло від злочинів у Київській на 61,8 % (з 178 до 68), Львівській на 47,5 % (200 до 105) та Харківській на 36,9 % (130 до 82) областях.

З початку 2019 року до територіальних підрозділів поліції надійшло 5795 (2018 рік - 4251) заяв та повідомлень щодо безвісного зникнення неповнолітніх.

Збільшилась кількість звернень у Івано-Франківській – на 229,2 (з 24 до 79), Харківській– на 104,5 %
(з 199 до 407) та Чернігівській – на 91,7 % (з 48 до 92) областях. Зменшилась кількість звернень щодо розшуку дітей у Закарпатській на 29,7 % (з 111 до 78), Черкаській на 9,9 % (з 151 до 136) та Херсонській на 7,7 % (з 194 до 179) областях.

Упродовж доби по гарячих слідах розшукано 91,8 % (5319) дітей, що зменшує ризик учинення відносно дитини протиправних дій. З метою встановлення місцезнаходження 226 дітей заведено ОРС, тривають заходи по встановленню місцезнаходження 51 дитини (26 – з минулих років).

За фактами безвісного зникнення дітей відкрито 276 кримінальних проваджень за ознаками злочину, передбаченого ст. 115 КК України (Умисне вбивство).До органів державної влади надіслано 921 інформація для вжиття спільних із зацікавленими відомствами профілактично-виховних заходів.(Статистична інформація додається).

Протидія злочинності неповнолітніх полягає у проведенні вповноваженими суб’єктами системи заходів, спрямованих на усунення або нейтралізацію факторів, що викликають вчинення неповнолітніми злочинів. Беручи до уваги збільшення світлового часу доби, а також літні канікули, просимо уважно проаналізувати та сприяти організованій зайнятості підлітків у літній період, а також у позанавчальний час.

У 2019-2020 навчальному році в планах роботи закладів освіти радимо передбачити заходи щодо відзначення важливих пам’ятних та ювілейних дат.

Режим доступу:

https://sites.google.com/site/sajtbibliotekaravinnikmarini/korisna-informacia/kalendar-znamennih-i-pam-atnih-dat-2015-rik-i-pivricca

 

 


Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи

в   закладах  освіти 
у 2019/2020 навчальному році
 
Сучасна українська школа докорінно переосмислює всю систему виховання, оновлює зміст, форми і методи духовного становлення особистості на основі гуманізації життєдіяльності учня, створює умови для самореалізації у різних видах творчої діяльності. Головною метою виховання особистості є підготовка учнів до повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей громадянина, трудівника, громадського діяча, сім'янина, товариша.
Основні завдання виховної діяльності сучасних закладів освіти визначені Законом України «Про освіту», указами Президента України  від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»,  від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020роки», від 22.01.2016 № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років», наказами Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходами щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичними  рекомендаціями щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти», Концепції Нової української школи (схваленої рішенням Колегії МОН України від 27.10.2016р.),  методичними рекомендаціями МОНУ 2018 року   «Щодо запобігання та протидії насильству».
Формами організації виховного процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемні уроки, відео-уроки. 
                         Класним керівникам 1-2х класів:
Особливістю Нової української школи є організація такого освітнього середовища, що сприятиме вільному розвитку творчої особистості дитини. З цією метою змінюються просторово-предметне оточення,  програми та засоби навчання. У Новій українській школі зростає частка проектної, командної, групової діяльності у педагогічному процесі. Планування і дизайн освітнього простору школи спрямовуються на розвиток дитини та мотивації її до навчання. Класним керівникам першого та другого класів  рекомендуємо перейти до організації виховної діяльності з учнями без різких змін, зберегти методи та форми, прийнятні для проведення урочної діяльності, набуті під час проведення он-лайн курсів на платформі Ед-ера. В освітньому процесі широко використовувати нові ІТ-технології,  мультимедійні засоби впливу на особистість дитини, дбаючи про духовне зростання та фізичний розвиток першокласників. Перехід від урочної системи до організації позакласної роботи має бути невимушеним, цікавим та пізнавальним одночасно для всіх учнів, без прояву форм дискримінації, тобто з урахуванням прав дітей з особливими потребами.
Метою початкової освіти є гармонійний розвиток дитини, її талантів, здібностей та компетентностей відповідно до вікових та психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, підтримання життєвого оптимізму,  розвитку самостійності, творчості та допитливості.
Принципи реалізації завдань виховної роботи у початкових класах:
- визнання того, що кожна дитина талановита. Заборона будь-яких форм дискримінації;
- цінність дитинства;
- радість пізнання. Організація пізнавального процесу, що приноситиме радість дитині. Широке використання в освітньому процесі дослідницької та проектної діяльності;
- розвиток вільної особистості;
- розвиток у дітей самоповаги та впевненості у собі;
- здоров’я. Формування здорового способу життя і створення умов для гармонійного  фізичного та психоемоційного розвитку;
- безпека. Створення атмосфери довіри та самоповаги. Перетворення школи на безпечне місце, де запобігають насильству та цькуванню;
- формування морально-етичних цінностей. Утвердження людської гідності учня/учениці;
- виховання чесності, відваги, наполегливості, доброти, справедливості;
- плекання любові до рідного краю, української культури;
- формування активної громадянської позиції та шанобливого ставлення до Української держави.
Класним керівникам 3-4-х класів виховну роботу з молодшими школярами варто  спрямувати відповідно до вимог сучасних рокомендацій та нормативних документів,  формуючи основні компетенції: навчитися жити,  навчитися жити разом, навчитися здобувати знання, навчитися працювати.  Необхідно формувати виховний простір школи як узгоджений комплекс виховних впливів, засобів, заходів, традицій, які у сукупності забезпечують особливу організацію життя школи:  організацію комфорту  життєтворчості учня в класі, соціальну практику, суспільне  та життєве проектування, залучення вихованців до духовних надбань людства.  Під час планування виховних заходів необхідно враховувати індивідуальні та віково-психологічні особливості учнів. Основну роль повинен відігравати українознавчий компонент. Варто використовувати надбання народної педагогіки та переосмислити надбання видатного українського педагога Василя Сухомлинського.
Класним керівникам 5-11-х класів необхідно планувати роботу відповідно до вимог нормативних документів та  не перевантажувати освітній процес великою кількістю виховних справ. Спрямувати зусилля на  виховання громадянина як високоморальної особистостi, яка плекає українськi традицiї, духовнi цiнностi, володiє вiдповiдними знаннями, вмiннями та навичками, здатна реалiзувати свiй потенцiал в умовах сучасного суспiльства, сповiдує європейськi цiнностi, готова до виконання обов’язку iз захисту Батькiвщини, незалежностi та територiальної цiлiсностi України. У кожному закладі освіти, за словами Міністра освіти України Л.Гриневич, повинно бути створене  сприятливе  освітнє середовище  для оптимального розвитку, розкриття творчого потенціалу  учнів, формування основних життєвих компетентностей особистості, які сформовані у Концепції  Нової української школи на основі:
- педагогіки, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками;
- орієнтації  на   потреби   учня  в освітньому процесі, дитиноцентризму;
- наскрізного процесу виховання, який формує цінності.
Виховний процес  повинен   орієнтуватися  на загальнолюдські цінності. Виховання не повинно бути винесеним в окремі «заняття з моралі». Формування характеру можливе лише через наскрізний досвід. Усе життя Нової  української школи має бути  організованим за моделлю поваги до прав людини та демократії. 
Педагогам-організаторам рекомендуємо:
- спланувати і  організувати  позакласну  роботу з дітьми, підлітками, молоддю в школі  на основі  традицій,  специфіки освітнього закладу, індивідуальних особливостей школярів; 
- налагодити співпрацю з педагогічним колективом, колективами установ культури, спортивними товариствами, творчими спілками, громадськими об'єднаннями, сім’єю через  розвиток мережі гуртків, секцій, клубів, об'єднань за інтересами із запрошенням до роботи з ними кваліфікованих спеціалістів, працівників науки, культури, мистецтва, учасників та героїв АТО, їх сімей, спортсменів, тренерів, пенсіонерів, студентів, батьків;
- здійснювати зв'язок педагогічного колективу школи з дитячими, юнацькими, молодіжними об'єднаннями, організаціями, організувати літній відпочинок та оздоровлення учнів у школі; 
- вживати заходів щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, здійснювати індивідуальну роботу з дітьми з особливими потребами  та їх сім’ями,  дітьми  з «груп ризику», надавати консультативну допомогу батькам, педагогічним працівникам;
- вивчати індивідуальні особливості школярів, дбати про розвиток їхніх здібностей, талантів на основі задатків та обдарувань, особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, патріотизму, працелюбства, інших доброчинностей, виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища, готувати вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, додержуватися педагогічної етики, поважати гідність учнів, захищати їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагувати здоровий спосіб життя.
Заступникам директорів з виховної роботи згідно посадових обов’язків необхідно організовувати та забезпечувати функціонування виховного простору в освітньому закладі, враховуючи те, що:
- виховання особистості – основна мета школи, кожного уроку. Навчання використовується як  засіб виховання;
- планування виховної роботи як цілісний, всеохоплюючий процес, обґрунтований та продіагностований;
- взаємодія всіх організаторів виховної роботи  освітнього закладу повинна бути злагодженою; 
-  підвищення якості та значущості кожного  виховного заходу зокрема як результат надмірної заорганізованості виховного процесу та зменшення в цілому кількості заходів;
- використання  курсів, факультативів  духовно-морального, громадянсько-патріотичного, військово-патріотичного спрямування для досягнення мети – виховання Особистості, Патріота, Інноватора.
-  упровадження Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)  як  системної форми позакласної роботи з військово-патріотичного та морально-етичного виховання учнівської молоді, важливого засобу формування патріотичної свідомості, спортивно-оздоровчої роботи адже  метою гри  є виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції, здорового способу життя духовно багатої та фізично розвиненої особистості.
Важливо зорганізувати проведення виховних заходів  із залученням громадських та волонтерських організацій та з використанням  сучасних форм і методів роботи з батьками, проведення культурно-мистецьких фестивалів, концертів, етнографічних експедицій, конкурсів української патріотичної пісні. 
Забезпечити організацію  волонтерської діяльності педагогів,  учнів, батьків, яка через конкретну, практичну діяльність сприяє встановленню соціальних зв’язків дітей з воїнами Збройних Сил України, опануванню дітьми новими навичками, формуванню у них прагнення до відповідальної патріотичної поведінки, моральних та духовних якостей, світогляду справжнього громадянина України. 
Невід’ємною складовою всього освітнього процесу, як зазначено у Концепції Нової української школи, є виховний процес, зорієнтований на загальнолюдські цінності. Переживаючи війну на Сході,  природні катастрофи, політичні потрясіння чи інші події в Україні необхідно орієнтувати   на правильне сприйняття учнями цих ситуацій та застосування  моральних переконань, які  поступово формують систему цінностей наших учнів, які вчаться гідно поводитися під впливом численних факторів на  прикладі власних батьків, вчителів. 
Захист дітей від жорстокості, попередження злочинів проти них є надзвичайно важливим, соціально значущим і актуальним завданням, вирішення якого носить міждисциплінарний характер. До діяльності щодо припинення насильства повинні залучатися працівники правоохоронної системи, органів опіки та піклування, представники соціальної та педагогічної спільнот, співробітники медичної і психологічної служб. 
Розв'язати проблему насильства щодо неповнолітніх можна тільки у разі  спільної роботи педагогів, батьків і всіх дорослих, які так чи інакше причетні до виховання дітей. Метою роботи щодо нівелювання наслідків насильства є не заміна або усунення батьків, які не в змозі нести відповідальність за виховання своїх дітей, а допомога сім'ї у відновленні або формуванні здатності до названої діяльності.
МОН України видано рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії  булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018р. №2657-VІІІ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19  
В освітніх закладах керуватися наказом МОНУ від 02.10.2018 №1047  «Про затвердження  Методичних  рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами». У виявленні фактів домашнього насильства має значення спостережливість педагогів, уважне ставлення до учасників освітнього процесу і здатність вчасно помітити симптоми неблагополуччя в поведінці та настроях дітей. https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-viyavlennya-reaguvannya-na-vipadki-domashnogo-nasilstva-i-vzayemodiyi-pedagogichnih-pracivnikiv-iz-inshimi-organami-ta-sluzhbami. Рекомендуємо, забезпечити внесення змін у посадові обов’язки педагогічних працівників щодо проведення з учасниками освітнього процесу виховної роботи із запобігання та протидії домашньому насильству та булінгу, інформаційно-просвітницьких заходів, необхідності невідкладного інформування визначених законом органи про випадки домашнього насильства, що стали їм відомі; організації роботи практичного психолога або соціального педагога з постраждалими дітьми тощо.
Увазі педагогічних працівників пропонується 17 відеороликів від Ніка Вуйчича,  кожен з яких може бути окремою темою для розмови з дітьми, як то у формі круглих столів, диспутів, брейн-рингів, написання есе та використанням  відеоматеріалів:
- Відеоролик про способи зупинення булінгу  https://www.youtube.com/watch?v=fkcARKWnirg; 
- Відеоролик пісні М. Бурмаки «Не смійся з мене» https://www.youtube.com/watch?v=Iqf-9kguvH8;
-  Комплекс мультфільмів, у яких присутні ситуації булінгу та шляхи його подолання: 
 https://naurok.com.ua/post/skazhi-bulingu-ni-5-multfilmiv-yaki-navchayut-cinuvat kozhnogo?fbclid=IwAR36JdkRlgeWRxMVLQG2pMKcSlGjDNhBqfKhIDBlAIlWQscttBpmzNT2jhI/ 
Громадськими організаціями з питань безпеки та благополуччя дітей  підготовлено дистанційний  курс на  освітній платформі ЕД-ЕРА  з проблеми протидії торгівлі людьми в Україні. Завдання школи – вести просвітницько-інформаційну кампанію щодо обізнаності учнів  безпечної поведінки   в Інтернеті та власної безпеки в суспільстві, під час закордонних подорожей.
Рекомендуємо використовувати у виховній діяльності матеріали просвітницького проекту: «Дидактичне наповнення виховного простору: визначення теми дня, теми тижня». 
 Варто скоординувати зусилля школи, батьківської громадськості у створенні умов для повноцінних занять фізичною культурою та спортом. Рекомендуємо використовувати  матеріали  громадської організації «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту», які базуються на формуванні в дітей життєво необхідних навичок, допомагають їм долати виклики повсякдення, адаптуватися до життя в оточуючому середовищі, що постійно змінюється, долати соціальне напруження в дитячих колективах різного віку, покращувати  комунікативні навички, сприяти повноцінному всебічному фізичному розвитку дитини. Організація співпрацює з Агенціями ООН (ЮНЕСКО), ВООЗ, Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), Корпусом миру США в Україні. Національні партнери – Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України,  Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська спілка вчителів і тренерів» (ВСЕСВІТ). Інформація на сайтах: http://helte.org.ua,  на autta.org.uа,   Facebook.