Офіційні документи

 Конституція України  

«Декларація прав дитини»  

«Конвенція про права дитини» 

Закон України «Про освіту» 

Закон України «Про дошкільну освіту» 

Закон України «Про загальну середню освіту» 

Закон України «Про позашкільну освіту» 

Закон України «Про професійно-технічну освіту» 

Закон України «Про вищу освіту» 

Закон України «Про засади державної мовної політики»     

Закон України «Про місцеве самоврядування» 

Закон України «Про засади державної мовної політики» 

Закон України «Про дитяче харчування» 

Закон України «Про охорону дитинства» 

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» 

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» 

Указ Президента України: «Про Національну доктрину розвитку освіти» 

Указ Президента України: «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» 

Указ Президента України: «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» 

Указ Президента України: «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю»  

Указ Президента України: «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» 

Наказ МОН від 20.02.2017  № 262 «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю»  

Проект Закону про освіту 

Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 роки